• church3


การจัดส่ง

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu107:DataDetail1

 

สินค้าของ CSK Part supply สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ
โดยวิธีการจัดส่งสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม

1. รถขนส่งทาง CSK จัดส่งสินค้าให้โดยตรง

2. ลูกค้ามารับสินค้าได้ที่บริษัท

3. นัดเจอกลางทางเพื่อรับสินค้า

4. จัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS

5. จัดส่งให้กับขนส่ง ทั่วประเทศไทย